Sara Ali Khan says, she did date Veer Pahariya

Bollywood