தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்கள் வாக்கு செலுத்தினார்கள்!