செல்லூர் ராஜுவிடம் வாக்கு சேகரித்த சிபிஎம் வேட்பாளர்!