2019 ஆம் ஆண்டுக்கான உலகப் பத்திரிகை புகைப்பட விருது பெற்ற புகைப்படம்.!