டிஜிட்டல் திண்ணை : ஐடிவிங் மீது அதிருப்தியில் ஸ்டாலின்! | Editorji
  1. home
  2. > 1553579255928
  3. > டிஜிட்டல் திண்ணை : ஐடிவிங் மீது அதிருப்தியில் ஸ்டாலின்!
replay trump newslist
up NEXT IN 5 SECONDS sports newslist
tap to unmute
00:00/00:00
NaN/0

FB top officials bent content policing rules: Ex-staff

Nov 13, 2020 07:44 IST

A former Facebook employee has told the Delhi Assembly’s peace and harmony committee that the company’s top officials intervened to bend content policing rules. Mark S Luckie, who was a manager with FB's Global Influencers department, has told the Raghav Chadha-led panel that the events like Delhi communal clashes, Myanmar genocide and Sri Lanka Communal violence "could have been easily averted had Facebook acted in a more proactive and prompt manner.” The committee is looking at the possible role Facebook played in fanning the communal violence in north-east Delhi in February that claimed 53 lives.