முதல்வர் மாவட்ட கலெக்டர் மாற்றம் ஏன்? | Editorji
  1. home
  2. > Minnambalam
  3. > முதல்வர் மாவட்ட கலெக்டர் மாற்றம் ஏன்?
replay trump newslist
up NEXT IN 5 SECONDS sports newslist
tap to unmute
00:00/00:00
NaN/0

Coronavirus: 1631 dead, over 67,000 infected

Feb 15, 2020 11:09 IST

Death toll in China from coronavirus has gone up to 1,631 with 143 new fatalities reported from all over the country, Chinese health officials said on Saturday. Hubei Province, the epicentre of the outbreak, reported 2,420 new confirmed cases and 139 new deaths on Friday, China's National Health Commission said. Two deaths were reported from Henan and one each from Beijing and Chongqing. The latest report brought the total confirmed cases in Hubei province to 54,406 cases. The total number of cases in China have gone up to 67,535.