கராத்தே நீக்கம்: ப.சிதம்பரத்துக்கு டார்கெட்டா? | Editorji
  1. home
  2. > 1553579255928
  3. > கராத்தே நீக்கம்: ப.சிதம்பரத்துக்கு டார்கெட்டா?
replay trump newslist
up NEXT IN 5 SECONDS sports newslist
tap to unmute
00:00/00:00
NaN/0

Malayalam actor Prithviraj, others return from Jordan after 50 days

May 22, 2020 14:31 IST

Malayalam actor Prithviraj who along with his 'Aadujeevitham' film crew who were stranded in a Jordanian desert post the Covid-19 lockdown are now back home to Kochi.

According to health authorities, all 58 members will be in self-isolation at their respective homes for 14 days, following which based on a check up, further protocols will be decided.