Modi Sarkaar 2.0: All eyes on portfolios now

National