Medanta air ambulance crashes near Bangkok, EAM assures help