Aus smoke: whole world to go down under, says Nasa

Environment