Shahid Kapoor's sister to star in a rom-com ‘Saroj Ka Rishta’

Showbiz