Shah Rukh Khan grooves to 'Çhaiya Chaiya', fans go gaga

National