Priya Prakash Varrier has winked again !

National